Fundacja Pro Caritate Gedanensis

Fundacja Pro Caritate Gedanensis została powołana przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i od 2005 roku wspiera jej działalność.

 

Głównym celem Fundacji jest organizowanie finansowej i rzeczowej pomocy dla osób potrzebujących niezależnie od ich wyznania, narodowości i przekonań, a zwłaszcza dla potrzebujących dzieci i młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Oferowanie całorocznego wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo – Kolonijnym w Warzenku (niedaleko Trójmiasta)

2.Świadczenie usług hotelarskich w Domu w Sobieszowie niedaleko Karpacza

3.Prowadzenie Baru Mlecznego Domowego w Gdyni

4.Prowadzenie Centrum Edukacyjnego Perspektywa

5.Pozyskiwanie sponsorów dla działalności charytatywnej i humanitarnej

6.Wspieranie edukacji i formacji dzieci i młodzieży

 

FUNDACJA „PRO CARITATE GEDANENSIS”

Ul. Gen. Sikorskiego 2A 

81-827 Sopot

Mail: fundacja@fpcg.pl

Tel./fax +48 58 340 27 86

 

Prezes Zarządu – Marcin Marczak

Tel./fax +48 58 340 27 86

 

NIP: 585-141-86-01

REGON 220105846

KRS 0000241257 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Konto Bankowe: Bank Millennium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292 

stat4u