Fundacja Pro Caritate Gedanensis
...

Fundacja Pro Caritate Gedanensis

Fundacja Pro Caritate Gedanensis została powołana przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej i od 2005 roku wspiera jej działalność.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie finansowej i rzeczowej pomocy dla osób potrzebujących niezależnie od ich wyznania, narodowości i przekonań, a zwłaszcza dla potrzebujących dzieci i młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Oferowanie całorocznego wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo – Kolonijnym w Warzenku (niedaleko Trójmiasta)

2.Prowadzenie Baru Mlecznego Domowego w Gdyni

3.Prowadzenie Centrum Edukacyjnego Perspektywa

4.Pozyskiwanie sponsorów dla działalności charytatywnej i humanitarnej

5.Wspieranie edukacji i formacji dzieci i młodzieży


FUNDACJA „PRO CARITATE GEDANENSIS”

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Mail: fundacja@fpcg.pl

Tel./fax +48 58 340 27 86

NIP: 585-141-86-01

REGON 220105846

KRS 0000241257 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Konto Bankowe: Bank Millennium 12 1160 2202 0000 0000 8088 2292

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Sylwia Motyka

Tel. +48 533 358 350

...